Schrei 27 - Davide Pepe, Diamanda Galás

Utorok 13.11.2012, 19:00Stredoslovenská galéria, Dolná 8

Projekcia krátkeho filmu talianskeho nezávislého režiséra Davida Pepeho a americkej speváčky a performerky Diamandy Galás. Pôvodná rovnomenná zvuková nahrávka Diamandy Galás z roku 1994 pre newyorskú rozhlasovú stanicu American New Radio, venovaná ľuďom, ktorí sa stali obeťami inštitucionalizovaného týrania, sa v roku 2010 stala súčasťou expresívneho vizuálneho diela talianskeho režiséra krátkych filmov Davida Pepeho. Film mal premiéru v apríli 2011 na festivale performancie Spill v Londýne.

Krátke filmy Davida Pepeho

Utorok 13.11.2012, 20:00Stredoslovenská galéria, Dolná 8

1) Body Electric #1
2) A piece of my sky is missing
3) Simple Present / Future Perfect
4) Last Kodachrome 40 for a Nizo S800
5) Giardini di Luce

Kryštof Pešek

Pondelok 12.11.2012, 19:00Záhrada CNK

Kryštof Pešek je čerstvým absolventom Centra Audiovizuálních studií na pražskej FAMU, ktorý se dlhodobo venuje možnostiam využitia slobodného softvéru v audiovizuálnej tvorbe a umeleckej praxi. Pracuje najmä v programovacom prostredí, vzišlom z akademického prostredia Massachusetts Institute of Technology, nazvanom Processing. Na túto tému v roku 2012 spracoval svoju diplomovú prácu, ktorá je v českom jazyku voľne dostupá vo forme príručky pre študentov.

Workshop - Processing.org

Trojdenný workshop pokrýva základy programovacieho jazuka Processing. V priebehu workshopu sa účastníci zoznámia s programovacou logikou a syntaxou, základnou Štruktúrou programu, konštrukciou jednoduchej interakcie a rozmanitými možnosťami využitia tohto jazyka v audiovízií. Predchádzajúca skúsenosť účastníkov s programovaním nie je nevyhnutná.

Viac informácií a podrobnú štruktúru workshopu si môžete stiahnuť == tu ==.

Casi Cada Minuto

Pondelok 12.11.2012, 21:00Záhrada CNK

Za slovenským one-man projektom Casi Cada Minuto sa skrýva Slavo Herman. Experimentovaním s minimalistickými ambientnými textúrami v psychedelickom opare sa Slavo zabáva už nejaký ten večer, presnejšie viac ako 7 rokov. Na "In White Rooms" to počuť.
http://bandzone.cz/casicadaminuto

Linda van Dalen + Beáta Kolbašovská

Pondelok 12.11.2012, 20:30Záhrada CNK

Multimediálna performance založená na kombinácii live vjingu a súčasného tanca. Samotný názov a hlavná idea spočíva z preloženia vety "v každej z vás je kúsok zo mňa" do posunkovej reči (posunková reč= reč tela). Celá performance je transformáciou a prispôsobením si týchto gest na vlastnú pohybovú etudu. Pozostáva z dvoch častí, prvá pre diváka skrytá a druhá priama konfrontácia s divákom. Live vizuál spolupracuje s performerkou, reaguje na jej gestá a pohyby. Od citlivého ambientného začiatku, cez dynamickosť a geometriu stredu až po prekvapivý záver. Vo vizuálnej zložke sa striedajú aspekty live kamery s efektami miešanými priamo na mieste a geometrickými symbolmi vhodne rozmiestnenými po ploche predstavenia. Naskytá sa pritom otázka čo ešte je naživo a čo už nie, čo je ešte realita a ktorá z týchto realít je ta pravá? http://www.youtube.com/watch?v=8W9aVdRcxJA

BIOS

Streda 14.11.2012, 21:00Záhrada CNK

BIOS je dvojčlenná zostava vizuálnych umelcov v zložení Boris Sirka a Jozef Tušan. Ich živé vystúpenia sú charakteristické audiovizuálnym site specific live act-om a žánrovo sa prikláňajú k postupom analógového komponovania starej školy industrial music a k súčasnej drone scéne. Príležitostný spev kombinuje blackmetalové vokály s recitáciou. Táto hudobná "osnova" je sprevádzaná autorskou videoprojekciou, ktorá uzatvára tento temný kruh vrstiev a hlukových plôch.
http://www.myspace.com/biosproject a http://vimeo.com/bios/videos

The Receivers

Streda 14.11.2012, 20:00Záhrada CNK

Experimentálne zoskupenie The Receivers prijíma elektromagnetické signály z rôznych frekvencií. Ich zvuková performancia naživo mieša hlasy pilotov lietadiel, železničiarov posúvajúcich vozne a policajtov, s hlukmi a rytmami dátových prenosov. The Receivers poslucháčom odhalia všetko, čo práve letí vzduchom na aktuálnom mieste a v aktuálnom čase.
http://vimeo.com/46431024

Boris Vaitovič

Pondelok 12.11.2012, 19:00Záhrada CNK

Boris Vaitovič (1976, Košice) vyštudoval Fakultu humanitných vied UKF, odbor etika, Pedagogickú fakultu, odbor Výtvarná výchova, ako aj Katedru výtvarných umení a intermédií na FUTU Košice, kde od roku 2005 pôsobí ako pedagóg. Výstava prezentuje výber prác realizovaných v rámci doktorandského štúdia na Akadémií krásnych umení v Banskej Bystrici. Venuje sa maľbe, grafike, videoartu, fotografii, novým médiám a undergroundovej hudbe. Vystavoval na Slovensku, v Taliansku, Nemecku, Maďarsku, Rumunsku, Poľsku, i v Japonsku.

1. svetelný kinetický objekt

No box (number box, miesto pre strohú číselnú informáciu alebo aj neprítomnosť kocky), tento svetelno-kinetický objekt je výsledkom dlhodobej práce na fenoméne ilúzie vo výtvarnom umení, ktorého zámerom je v reálnom fyzickom prostredí vytvoriť "neuveriteľnú" situáciu. Vzniká nezhoda medzi objektom a jeho tieňom, pričom nič nie je výsledkom fotomontáže alebo postprodukcie. Divák je konfrontovaný s predmetnou realitou, ktorá sa sofistikovaným a zároveň nenápadným technologickým riešením prispôsobuje jeho pozícii v priestore a zotrváva podľa možnosti čo najdlhšie v nedešifrovateľnej pozícii voči oku toho, kto ju sleduje. (teda je sledovaný)

2. interaktívny film

Projekcia predstavuje konfrontačné video medzi krásou a úpadkom súčasného urbánneho prostredia. Pomocou technológie different pixel mate, pri prechode popred projekciu sa divák stáva jej účastníkom. Aj napriek pozícii akoby "in medias res" nie je v sile človeka, aby nejak zasiahol, alebo pozmenil tok vopred pripravených plánov, s ktorými je vizualne konfrontovaný.

3. dokumentácia interaktívnych inštalácíí 2008 -2012

www.borisvaitovic.com

Chaosdroid + Postman

Streda 14.11.2012, 22:00Centrum Music Club

Amalia Roxana Filip (chaosdroid) plays with movement in visuals, images in dj sets, and chaos in life. Self-proclaimed charlatan artist and programmer, externally defined as energy and idea giver - main word : MOVE. Keywords: / burzyone.sk, burundi.sk, itchy bit, BA!, radio territories, urban re:, multiplace, a.live festival, projekt kid, kloaka magazine, liminal, restlessnest.org, 3++ // live visuals, graphic design, photo, DJing, workshops. chaosdroid.itchybit.org

Martin Chupáč (pstmn) former web radio speaker, selector and gender floater, mostly articulating his stories trough speakers. Restless and hungry for new sounds, went on playing with field recordings, sound collages as well as curating and coordinating events. Collecting feedback from emitted sound and light as a walking scanning device. Keywords: / qpoint, habitat, trashold, hangover, projekt kid, multiplace, restlessnest.org // photography, bikebuilding, soldering, sound.pstmn.soup.io

#abstract, #noise, #idm, #techno, #challenging, #layered

Pondelok, 12.11.2012

Utorok, 13.11.2012

Streda, 14.11.2012

Intermedia.bb je medzinárodný festival súčasného umenia so zameraním na intermediálne a interdisciplinárne presahy, ktorý vznikol v roku 2008 v Banskej Bystrici. Jeho hlavnými organizátormi sú občianske združenie Laputa a Stredoslovenská galéria.